Bildegalleri

Safe Control Cabinet

 

Bruker kan her orientere seg om innhold i skapet og logge seg inn med 4 pins kode. Døren låser opp.

Trykker uttak på skuff/område som ønsket og bekrefter antall før og etter samt prosjekt eller formål.

Tilgang for analyser, automatisk ordrer, statusrapporter får man tilgang til der du måtte ønske til enhver tid.(Ipad, Pc, Mobil)

Åpner skap og ser dermed skjermbilde av de skuffer/områder bruker er gitt tilgang for.

Alle typer varslinger som man ønsker blir sendt og lagret i databasen for Safe Control Cabinet.

Vestnes Safe Control Cabinet :

  • Oppdatert lagerbeholdning til enhver tid.
  • Automatisk bestillingsforslag.
  • Masseuttak i en operasjon.
  • Enkel tilbakelevering av overskuddsmateriell.
  • Forebygge ulykker med tilgang for riktig bruker av farlig verktøy eller kjemikalier.
  • Tilpasses i størrelse og innredning etter kundens behov.

Fordelene

Safe Control Cabinet er utviklet for å gi full oversikt over all bruk, brukere og innhold i et skap. Masseuttak, Adgang og beholdningskontroll,  Varsling , Retur av overskuddsmateriell  og utstyr , er bare noen mulighetene vi tilbyr.

01. MASSEUTTAK

Bruker tar ut det antall man har behov for i et uttak og trenger ikke å vente på en og en. Tidsbesparende.

02. ADGANG OG BEHOLDNINGSKONTROLL

Her kan styres adgang til kun gitte områder i et skap.

Forebygger feil bruk, bruker og ulykke.

Oversikt av innhold og bruker til enhver tid.

03. VARSLING

Bruk av utstyr.

Lav lagerbeholdning.

Generer automatisk bestilling.

Forebygger mangel av deler og utstyr . Forbygger driftsstans og feil bruker.

04. RETUR AV VARER

Enkel retur av overskuddsmateriell i en og samme operasjon.

Linkes gjerne mot prosjekt og bruker og forbygger unødig svinn og kast.